En välmående personal är en stor tillgång.

Vi har under årens lopp arbetat med både små, medelstora och stora företag, och hjälpt dessa att utarbeta en friskvårdsstrategi som var gynnsamt för både personalen och företaget.

Vi ser alltid till helheten. Varje person är unik, och har behov av olika insatser för att må och prestera optimalt. Därför har vi utarbetat en strategi som täcker hela människans välbefinnande, både fysiskt, mentalt och socialt.

En ergonomirond kan på kort tid och med små insatser ge stora resultat i form av både fysiskt och mentalt välmående.

Vi utarbetar en hälsoprofil för varje person för att kunna påvisa de konkreta resultaten av vår friskvårdsstrategi.
Allt efter behov får personalen behandling, coaching samt kost- och träningsråd.


Våra kunder väljer oss vanligtvis av nedanstående anledningar – Givetvis finns det fler..


25 års erfarenhet

Vi är en av de verksamheter i branschen som kan lägga 25 års erfarenhet inom kroppsbehandlingar/friskvård vilket gör att kvalité inte bara är ett ledord utan ett naturligt sätt att genomföra våra insatser på.

Ekonomiskt fördelaktigt

Massagebehandlingar är avdragsgilla i sin helhet och behöver inte förmånsbeskattas. Behandlingar kan även finansieras med friskvårdsbidrag.

Nöjd kund-garanti

Vi är certifierade, välutbildade och ansvarsförsäkrade vilket gör att vi erbjuder dig den bästa av behandlingar och vår erfarenhet är likställt med kvalité vilket ger en Nöjd kunder-garanti till alla våra kunder.

Effektivt och tidsbesparande

Vårt sätt att ta hand om våra företagskunder utgår från att det ska vara enkelt – Vi hanterar både de praktiska och administrativa delarna för våra insatser vilket ger en effektivt och tidsbesparande situation för våra kunder.


Vi har en lösning för alla företag oavsett bransch eller storlek – Läs mer om våra anpassade företagskoncept.


Mindre Företag

Vi har välutvecklade och anpassade tjänster för mindre företag utan avkall på kvalité .

Medelstora Företag

För det medelstora företaget ger vårt utbud och kompetens flera fördelar. Fördelar som vi samlat i färdiga helhetslösningar.

Stort Företag

Stora företag har stora behov. Vi kan med 25års erfarenhet av att ha arbetat med stora företag möta dessa behov på bästa sätt genom totallösningar baserat på utbud och kompetens.

Läs mer om hur vi arbetar med våra kunder.

Pågen i Göteborg

I samarbete med företagshälsovården lade vi upp en friskvårdsstruktur som skulle se till helheten. Vi tittade främst på förslitningsskador, hälsostatus, vad de olika arbetsmomenten innebar för de anställda,
och hur deras hälsa påverkades. Det fanns många med förslitningsskador. Företagssköterskan hade många besök ang illamående, värk samt psykiska påfrestningar.

RNL lade upp en rehabiliteringsplan för de som var mest utsatta för värk, stelhet, inskränkt rörlighet och koncentrationssvårigheter.

De hade även humörsvängningar som påverkade deras arbete.

Dessa personer fick 10 – 20 extrabehandlingar var per månad.

De fick konsultationer ang bl a kroppshållning, samt motivationssamtal att ta itu med
sina problem för att klara av sitt arbete på bästa sätt.

Vi gjorde även hälsoprofiler för att kunna göra uppföljningar allt eftersom.

Efter de rehabiliterande åtgärderna gick personerna över till förebyggande friskvård som massage, triggerakupressur, friskvårdande naprapati, strukturell integrering och träningsråd, med träningsschema.

En dryg månad senare följde vi upp varje person. Vi mätte blodtrycket och gjorde en ny hälsoprofil för att se om någon behövde ytterligare rehabiliterande behandlingar. Vi diskuterade träningsmöjligheter på fritiden
för att kunna lägga in vardagsmotion för dem som inte hade möjlighet att träna på gym och liknande.

Insatsen var mycket omtyckt, och ett synnerligen framgångsrikt koncept.
Detta utökar vi nu med livscoaching, livsstilscoaching, PT samt ergonomi och kost/näringsrådgivning för att kunna adressera helheten för medarbetarnas hälsa och välmående.

Forbo Flooring AB i Göteborg (insatsen pågår fortfarande sedan 13 år tillbaka)

Vi lade upp en friskvårdsstruktur som innefattar medicinsk klassisk massage, muskulering, triggerakupressur, friskvårdande naprapati, träningsråd samt föreläsningar om hälsa.
Fabrikspersonalen har monotona arbetssätt vilket frestar på både kroppen och det mentala välbefinnandet. För ca 4 år sedan delades bolaget upp, och fabrikstillverkningen finns numera utomlands.
Idag är inriktningen mer förebyggande friskvård, klassisk massage, triggerakupressur, stretching, träningsråd och friskvårdande naprapati.
Konceptet är även här mycket framgångsrikt med påföljande bättre hälsa och större produktivitet.
Uppföljning görs var 4.de månad.

Vi vill träffa dig

Om du redan nu vet med dig att du kommit rätt så är du välkommen att kontakta oss redan idag och boka in ett möte.