Stora Företag

Vårt koncept för stora företag grundar sig på 25 års erfarenhet av att arbetat med stora företag utifrån antalet anställda och arbetsmiljö – Vårt 5-punkts program är väl anpassat till anställda som genomför  tyngre arbetsmoment till ensidiga monotona förhållanden som kontorsmiljö etc. Vi ser till helheten och vet att en väl fungerande friskvård skapar förutsättningar på många plan däribland effektivitet, minskad sjukfrånvaro och ökad trivsel på arbetsplatsen. Att arbeta med oss på RNL gör att ni sparar tid och får en kontinuerlig struktur för friskvårdsarbetet på just Ert företag.


 • 15 ergonomironder à 1 timme

  .

 • 2 massagebehandlingar per person och månad

  .

 • 14 friskvård/naprapatibehandlingar per månad

  .

 • 25 timmar livscoaching per månad

  .

 • 25 timmar träningsråd och kostråd

  .

Hälsoprofil och uppföljning/utvärdering av behandlingsresultaten ingår i erbjudandet. Vi kommer gärna och besöker Ert företag och berättar mer om vårt koncept för stora företag.


Boka ett möte